SOK heeft helaas noodgedwongen op last van het RVO de deuren moeten sluiten en is gestopt met het opvangen van ratjes.

Lees hieronder de uitleg van de nieuwe regels die bedoeld zijn om het welzijn van de dieren te verbeteren, maar in de praktijk ten koste gaan van de kleine gespecialiseerde opvangen.
Mocht je om wat voor reden de bij SOK gehaalde opvangers niet meer kunnen houden dan worden deze uiteraard wel teruggenomen, daar is altijd plek voor.

Het besluit van de overheid dat alle opvangcentra na 1 juli 2015 vallen onder de noemer bedrijfsmatig huisdieren houden maakt het onmogelijk voor alle kleinschalige opvangcentra om dit vrijwillige werk nog langer vol te houden. De overheid eist dat we een peperdure MBO cursus moeten gaan volgen inclusief 4 volle weken stage. Naast een fulltime baan is stage helaas niet mogelijk en de kosten van deze cursus zijn voor een opvang niet haalbaar. De cursus- en licentiekosten bedragen samen al € 628,00 (voor 5 lesdagen!!) en daarbij komen nog de extra (reis)kosten voor school en stage.
vrijstelling van (een deel van) de stage kun je pas krijgen als je aan de cursus begint, niet daarvoor.
Ik werk fulltime. Voor de cursus inclusief stage moet minimaal 5 weken uitgetrokken worden, dat is meer dan ik aan vakantiedagen heb.

Het initiatief van de Dierenbescherming zorgt ervoor dat de gespecialiseerde opvangcentra hun deuren moeten gaan sluiten en dat mensen aangewezen zijn op de al overvolle asiels of handelssites zoals Marktplaats om hun huisdieren te herplaatsen. Asiels hebben geen specifieke kennis van ratten en dieren zijn uiteraard geen handel.

SOK heeft gesproken met de juridische afdeling van de LID om hun controleurs langs te laten komen of de opvang wel of niet onder bedrijfsmatig valt. De districtsinspecteurs zijn geweest en waren zeer tevreden over de huisvesting en verzorging van de ratjes. Hun rapport is naar het RVO gestuurd en ondanks hun goede impressie van mijn gespecialiseerde opvang is toch door het RVO besloten om een kleinschalige opvang als bedrijfsmatig te beoordelen.

In de ontvangen brief stond dat het RVO van plan was om mij een dwangsom op te leggen omdat ik niet voldoe aan de wet- en regelgeving van het Besluit houders van dieren. Voor een bepaalde datum moest ik dan bepaalde maatregelen treffen betreffende de ratten die ik houd. Ik had 2 weken de tijd om mijn zienswijze in te dienen als ik het er niet mee eens was, daarna werd besloten of de dwangsom door zou gaan. Mocht ik niet reageren dan kreeg ik de last sowieso opgelegd. De hoogte van de dwangsom werd niet vermeld.

Ik heb mijn zienswijze ingediend. Hier een deel van mijn mail aan het RVO:

De last van een dwangsom opleggen schiet bij mij enorm in het verkeerde keelgat, aangezien ik alleen mijn hulp heb aangeboden om een beter inzicht te krijgen waarom de regels worden opgelegd en er ook nog een grijs vlak bestaat. Ik ben er een groot voorstander van dat dieren op de juiste wijze gehouden worden en helaas is dit lang niet altijd het geval. Dat het houden van dieren nu aangescherpt wordt met bepaalde regels juich ik alleen maar toe, maar het moet wel haalbaar zijn om het bewijs van vakbekwaamheid te halen en dat is bij velen niet de mogelijkheid.

Ik ben een stichting en bij de KvK aangesloten. Dit heb ik bewust gedaan om meer te kunnen bereiken dan wanneer ik alleen een particuliere opvang ben. Voor donaties is meestal de voorwaarde dat je een stichting of vereniging bent en ook bij het adviseren aan mensen komt een stichting professioneler over. Qua financiën maakt het niet uit, het houden van een stichting kost meer geld en met de donaties loopt het ook niet hard.
Ondanks de plaatsings- en afstandskosten maakt een opvang geen winst, aangezien de medische kosten van ratten sterk kunnen oplopen, het zijn diertjes met een relatief zwakke gezondheid. Het plaatsen van opvangers gaat zeer slecht en doordat ze langer in de opvang verblijven lopen de kosten ook hoger op.

Plaatsbare opvangers worden op een rattenforum gezet, nergens anders. Ik heb een relatief kleine opvang.
Daarom wilde ik dit bespreken met de LID. Niet om gecontroleerd te worden en al helemaal niet om gedreigd te worden met een dwangsom, terwijl het initiatief van mij is uitgegaan.

Ik vind dat de opvang ook niet onder bedrijfsmatig valt. Mocht het RVO dat wel vinden dan wil ik wel vernemen op welke punten dat is en of ik niet onder bedrijfsmatig zou vallen als ik particulier ben met een groter aantal ratten ratten in de opvang. Wanneer zou ik in uw ogen met de opvang onder hobbymatig kunnen vallen?

Graag hoor ik tevens van u of uw beslissing alleen voor mij van toepassing is of dat dit de algemene vereisten worden. Dat was namelijk de insteek van het bezoek.

Woensdag 15 juni 2016 heb ik een brief ontvangen waarin afgezien wordt van de dwangsom. SOK valt helaas wel onder het bedrijfsmatig houden van huisdieren en gezien de genoemde punten valt iedere opvang hieronder.
De mening van het RVO is dat als je je profileert als professionele opvang de klanten ook zullen en mogen verwachten dat de opvang voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het hebben van een website, het vragen van een vergoeding en de registratie bij de KvK werden specifiek genoemd. Omdat ik vrijwel niet adverteer (FB, Marktplaats, etc) is dat niet vermeld, maar ook dit telt als bedrijfsmatig.

In de brief stond ook dat ik geen last onder dwangsom opgelegd kreeg omdat ik wel een UBN nummer heb aangevraagd en tot 1 juli 2020 de tijd heb om het certificaat te halen.
M.a.w. je kan wel een dwangsom opgelegd krijgen als je geen UBN nummer voor 1-11-2014 hebt aangevraagd, want dan geldt de termijn tot 1-7-2020 niet, dan val je nu al onder bedrijfsmatig. Als je nu een UBN nummer aanvraagt ben je te laat en heb je geen uitstel tot 2020, maar moet er vanaf 1-7-2016 een beheerder aanwezig zijn die in bezit is van het juiste certificaat. Ik heb al gemerkt dat ze alles van je uitpluizen. Ook op social media gaan ze spitten.

De gespecialiseerde opvangen worden gedwongen te stoppen door het RVO en de grotere asielen/opvangcentra worden belast met het opvangen van alle dieren.
Dat is nadelig voor alle partijen. Asielen komen nog voller te zitten en aan de perfecte verzorging van de meeste kleine opvangen kunnen ze niet voldoen, zodat de dieren hier ook onder te lijden hebben.

Ook als ik zonder stichting door zou gaan val ik onder bedrijfsmatig. Ik ben jaren bezig geweest om iets op te bouwen en word gedwongen hiermee te stoppen omdat de overheid onrealistische regels oplegt die voor een kleinschalige opvang niet haalbaar zijn om uit te voeren en ook beslist niet in het belang zijn van knaagdieren. Dat er strengere regels komen ben ik het helemaal mee eens, maar niet op deze manier. Er waren genoeg andere oplossingen geweest waarbij het belang van dieren wel voorop had gestaan.

De laatste jaren gaat het plaatsen van opvangers steeds moeizamer en blijven ze steeds vaker tot aan hun overlijden in de opvang. De belangrijkste reden om een opvang te runnen is natuurlijk om ratjes op te vangen en te zorgen dat ze geestelijk en lichamelijk optimaal in conditie komen en het mooiste is ze daarna uit te kunnen plaatsen naar een goed huisje, maar anders zitten ze bij mij ook nog uitstekend. De voldoening hieruit is ook de reden dat ik 12 jaar heb opgevangen. Helaas ben je hierdoor als opvang genoodzaakt om je deuren te sluiten.